<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hege Skryseth: Nøkkelen til en vellykket transformasjon er god ledelse

Det er fire elementer som er helt essensielle hvis din organisasjon skal lykkes med en digital transformasjon, skriver Hege Skryseth. 

 

Hege Skryseth, LederblikkVi vet alle at digital teknologi og innovasjon er viktige drivere for rask transformasjon i alle industrier. Og vi ønsker å sikre at vår organisasjon oppnår de største fordelene ved å digitalisere seg og samtidig unngår de største fallgruvene. Det er fort gjort å glemme – eller undervurdere – hvor stor betydning god ledelse har for akkurat dette.

I løpet av min tid i Kongsberg Gruppen og Kongsberg Digital har jeg lært at det er fire elementer som er avgjørende for at en organisasjon skal komme helskinnet gjennom den disruptive tidsalderen vi er midt oppi.

 

1. Visjon og strategi

Det er styret, CEO-en og ledergruppen som må vise vei. De må besitte digital kompetanse, eller i det minste forstå digitalisering. Virksomhetens visjon og misjon må være i tråd med en tydelig ambisjon om å bruke digitalisering som en motor for transformasjon av forretningen.

En av de største fordelene ved ny teknologi er overgangen fra reaktive til proaktive analytiske beslutninger. Derfor er et av de viktigste elementene i visjonen å fokusere på å bruke teknologi og intern forretningsforståelse til å ta i bruk datadrevne beslutninger.

Dette kan være med på å overføre målet til misjonen. På den måten kan strategien eksempelvis reflektere et roadmap som gjør det mulig å identifisere de områdene som har størst potensial for forbedringer.

Deretter kan organisasjonen fokusere på et digitalt roadmap og kombinere det med bransjekunnskap for å oppnå de fordelene den ønsker.

 

2. Kultur og mennesker

Digital transformasjon bidrar til økt sikkerhet, høyere omsetning og bedre resultater. Man kan øke den digitale interessen og innsikten i organisasjonen med en flat struktur hvor alle kan bidra med sine gode ideer, og en kultur for å teste ut nye konsepter i en designfase.

Yara Birkeland, verdens først batteridrevne og helautonome skip, erstatter nesten 40.000 lastebilturer i året mellom Porsgrunn og Brevik. Dermed gjør det veiene sikrere. Samtidig sparer skipet inn 90 prosent av driftskostnadene fordi det hverken trenger mannskap eller drivstoff.

(Innlegget fortsetter under videoen) 

Det er helt avgjørende at lederne fokuserer på å tilpasse visjonen og misjonen slik at organisasjonen har en digital tankegang. De må også vurdere om medarbeiderne har de sentrale kompetansene som gjør organisasjonen i stand til å levere det som må til for å gjennomføre endringene.

Viktige kompetanseområder er en kombinasjon av digital teknologi, solid forretningskunnskap, applikasjons- og domenekunnskap og evne til endring. En ekstern evaluering og kompetansevurdering kan understreke behovet for å styrke disse områdene i et tradisjonelt bransjemiljø.

Det er avgjørende at man er nysgjerrig på hvordan både egen og andre industrier driver transformasjon. Ikke minst må man forstå de mulighetene teknologien gir.

 

3. Innovasjon

I digital transformasjon må man etablere en innovasjonskultur hvor man tester de gode ideene gjennom raske «proof of concepts» – begrenset til noen uker. De ideene som har verdi, kan man teste i målrettede piloter.

Etablerte selskaper har fokus på den operasjonelle driften og de mulighetene den digitale transformasjonen gir. Men det er også viktig å ha fokus på kundeopplevelsen av det selskapet leverer. Ikke minst ha fokus på nye forretningsmodeller. Mange industrier som har opplevd store omveltninger gjennom digital transformasjon, har sett at utfordrerne tar posisjoner nettopp fordi de har dette fokuset.

Et område det ofte brukes for lite ressurser på i innovasjonsfasen, er en kommersialiseringsstrategi. I fasen med teknologientusiasme er det ofte teknologiutviklingen som får den sentrale rollen. Diskusjonen om hvordan selskapet skal lykkes med å ta en betydelig markedsposisjon – og hvilke ressurser det er behov for – får lite oppmerksomhet.

(Innlegget fortsetter under videoen)

4. Verktøy og teknologi

Tradisjonelt har de fleste latt IT-avdelingen anskaffe verktøy og teknologi. I dag jobber fullt integrerte IT-avdelinger side om side med ledelsen for å skaffe, utvikle og kjøpe de beste løsningene som støtter pipeline-prosessen.

Utviklingen har gått utrolig fort innen viktige områder som kunstig intelligens, maskinlæring, autonomi, kognitiv databehandling, cybersikkerhet og tingenes internett. Som virksomhetsleder er du helt avhengig av å ha en stødig teknologipartner som kan dokumentere erfaring og kompetanse på disse områdene. Da får du får et bredest mulig perspektiv på de mulighetene organisasjonen din har.

Det vil være en fordel for din organisasjon å avtale møter med potensielle partnere for å løse viktige forretningsutfordringer i fellesskap. Dere kan da blant annet finne ut av hvordan dere kan dra nytte av åpne digitale økosystemer eller teknologier.

Til aller sist vil jeg oppfordre dere til å se til partnere som er skyklare når dere skal velge verktøy. Da er dere også trygge på at dere ikke undervurdere kostnader fra intern utvikling.

Har din organisasjon kontroll på disse fire elementene? Da er dere godt rustet til å klare dere gjennom den industrielle revolusjonen.