<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan være en synlig leder i endringsprosesser?

Kristijane Cook Hvaal har vært toppleder i flere selskaper, utviklet og ledet Vital Forsikring og erfart hva ledelse i omskiftelige tider innebærer.  Her deler hun noen av sine erfaringer.

– Ledere må velge hvem de vil være. De leder i en transparent tid som betyr at de må tåle å bli sett i kortene, forteller leder for 24SevenOffice Next, Kristijane Cook Hvaal. 

24SevenOffice Next er Europas ledende aktør innen skybaserte forretningssystemer. Her har Hvaal drevet kontinuerlig forretningsutvikling. De siste ti årene har det handlet om digitalisering, kundedrevet utvikling og utvikle medarbeidere med ”BizTech” kompetanse. BizTech står for forretningsutvikling og teknologi i samspill.

– Det nytter ikke å stole på det som gjaldt i går

For Hvaal er integritet blant ledere, forståelsen av kultur og troen på at man virkelig kan få til noe sammen, viktige kriterier for suksess. Hun beskriver hvordan ledelse i omskiftelige tider handler om å forstå elementene i det de selger. 

– Det betyr at ledere må tilpasse seg uvante måter å selge på og forstå at sosial adferd er i endring. Det nytter ikke å stole på det som gjaldt i går, forklarer Hvaal.

Q&A med Hvaal

Det å være leder i dag er utfordrende på flere plan, men selv om lederrollen utvikler seg, vil noen oppgaver alltid være de samme. Ifølge Hvaal viser et overordnet blikk på alt som er skrevet om ledelse, at man alltid kommer frem til tre grunnelementer. Dette er oppgave-, relasjons- og utviklingsfokus. 

Under online-konferansen, ‘Digital Summit’ holdt Hvaal foredrag om forretning, forandring og fremtidsfobier. Her snakket hun om grunnelementene i lys av makt. Du kan få tilgang til det spennende foredraget her.

Etter foredraget hadde hun en Q&A-session om endringsledelse.

Hva er det viktigste en leder må gjøre for å drive endringsledelse?

– Når det gjelder endringsledelse er jeg ganske sikker på at man først må ta et standpunkt, for deretter å vise at du har en strategisk intensjon om å ville frem et sted – og ikke dø ut. Da må du tørre å kommunisere det tydelig til medarbeiderne dine. Samtidig må du våge å si at du ikke helt vet hvordan du skal komme frem til målet, men at du vil gjøre det sammen med dem. Det handler om tydelig kommunikasjon helt fra starten av.  Endringsledelse kan være lett hvis du kommuniserer tydelig med menneskene du skal jobbe sammen med. Dropper du kommunikasjon sliter du “big time”!

I dag er det store endringsprosessene i mange bedrifter, hvordan kan lederen være synlig i den prosessen?

– Jeg tror det lurt å forstå de nye markedsmekanismene. Så tror jeg at det å bruke intranett eller andre tradisjonelle kanaler er en god løsning til å kommunisere til medarbeiderene på. Det kan også være lurt å gå ut i andre medier og kanaler hvis du vil komme tettere på kundene dine. Det kan være å skrive en blogg av og til – da viser du at du er synlig for kundene dine, samtidig som dine ansatte ser at du engasjerer deg utad. Dette blir kanskje delt på Facebook og videre til LinkedIn, men det må ikke bli for mye heller. Det handler om å finne det perfekte skjæringspunktet, svarer hun.

Tror du det er et problem at ledere ikke tør å si at de faktisk har feilet?

–Ja, jeg tror at det alltid har vært et problem, men nå er det enda mer tydelig. Det er fordi det er så mange medier å dumme seg ut i. Jeg tror man får mye tillit og lederlegitimitet hvis man byr på deg selv. Da vil man også få medarbeidere som leverer mye bedre resultater. Jeg kunne snakket mye om transformasjonsmodellen innen ledelse, men det tar tid. Den gir utrolig gode resultater, men da må lederen tørre å være menneske, forteller Hvaal.

  • Vil du høre foredraget til Kristijane Cook Hvaal om forretning, forandring og fremtidsfobier. Kjøp tilgang her.