<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 krav til god lederkommunikasjon – hva skal du bli bedre på?

God kommunikasjon er kanskje lederens viktigste jobb, men hvordan oppfyller du den? Nils Apeland gir deg sine beste tips til hvordan du blir best på lederkommunikasjon. Her er «sjefens 5 T-er».

God kommunikasjon skaper entusiasme og engasjement, mens dårlig kommunikasjon skaper usikkerhet og tvil. Det å kommunisere godt er viktig, men vanskelig, forteller daglig leder i Bedre Kommunikasjon og Talerlisten, Nils Apeland. Han har jobbet og veiledet hundrevis av sjefer som ikke kommuniserer på riktig måte.

– Et av mine hovedpoeng når jeg hjelper ledere med kommunikasjon, er at handlingene deres roper høyere enn ordene. Hvis du sier en ting, men gjør noe annet, så kan du miste troverdighet. Disse fem tipsene handler mer om handling enn om kommunikasjon.

1. Troverdighet - vis hvorfor vi skal stole på deg

Som leder må du være bevisst på hva det er som gir deg troverdighet. Noen har troverdighet fordi de har bygget opp selskapet fra bunnen av, andre får troverdighet fordi de har høyere utdanning enn andre. Det finnes mange måter å bygge troverdighet på, men du må være klar over hva din er bygget på, forklarer Apeland.

– Du kan ikke få troverdighet på alle områder. Når det er områder du har lite troverdighet på, må du gi det ansvaret videre.

2. Tilstede - vær der dine interessenter er

Skal du lede, må du være tilstede både mentalt og fysisk overfor dem du leder. Det handler om å tenke gjennom hvor du bør og hvor det er viktig for deg å være tilstede. Slik viser man de rundt deg at du er engasjert, forteller han.

3. Tilgjengelig - forklar hvordan du kan nås

– Overfor omgivelsene dine må du skape forventninger til hvordan du er tilgjengelig. Med andre ord må du fortelle omgivelsene dine hvordan de kan få tak i deg. Noen ledere velger å ta en hilse-runde hver morgen, andre velger mandagsmøter eller gir beskjed når de er på kontoret.

Ha en tydelig kommunikasjon på når folk kan få kontakt med deg.

4. Tålmodig - Hold ut for å få folk med

Som leder må du være tålmodig, du må tåle at du må gå foran – noen ganger lenge før de andre følger etter.

– Når du tar en beslutning må du tillate deg tålmodighet for å få de andre med. Noen ganger lanserer du en idé du har tenkt lenge på, og forventer at de andre skal løpe etter med en gang. Da må du ha forståelse for at dine ansatte bruker tid på å følge etter. Så tålmodighet overfor dine ansatte er viktig.

  • Lurer du også på hvilke kanaler du skal kommunisere i, og hvordan du skal kommunisere på sosiale medier? Inne på vår kursplattform kan du høre hele foredraget til Nils Apeland,  «Kommunikasjon - en sjefsjobb!».

5. Tydelig - Ha et presist språk. Vær konkret

– Her handler det mye om kommunikasjon og budskap. En god leder vet å kommunisere tydelig. Hvorfor det?  Jo, fordi utydelig kommunikasjon skaper mange spørsmål og mye tvil. 

– Min utfordring til deg er: hvilken av disse T-ene skal du bli bedre på?