<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Reitan: Hemmeligheten bak vinnerkulturen

— Vi har klart å skape en vinnerkultur hvor alle sammen lar seg begeistre og hjelper hverandre, forteller Rema-sjef Ole Robert Reitan.

I webinaret med Ole Robert Reitan 23. august fortalte Rema-sjefen om den 70 år lange historien til Rema 1000 og hvordan han har skapt det han selv omtaler som en vinnerkultur.

Reitan har firedoblet omsetningen og tidoblet resultatet siden han overtok driften av familieselskapet i 2001, men i begynnelsen av 2017 møtte Rema-sjefen motgang. Da lanserte de Æ-appen og Remas mye omdiskuterte «bestevenn»-ordning. Det skapte kraftig mediestøy og harde kundereaksjoner.

– Jeg har alltid vært klar over at kjøpmannkulturen og franchise-systemet har fungert til å skape vekst og fungert veldig godt i medgang. Men jeg har aldri opplevd hvordan kulturen vår fungerer i motgang, før i år, forteller han.

Æ-appen og «bestevenn»-ordning

Remas «bestevenn»-ordning gikk ut på å slanke antallet merkevarer i sortimentet og inngå langsiktige og eksklusive avtaler med færre leverandører. Reitan forteller hvordan kulturen i Rema 1000 var vanntett gjennom "stormen".

– Jeg tror når det blir 2019 og jeg skal se tilbake på 2017, så kommer jeg til å si at dette var det beste året i Rema 1000 sin historie. Det er fordi det var nå vi fikk bevist at franchise-systemet og kulturen i Rema faktisk fungerer, og er totalt vanntett også når det blåser imot, sier Reitan.

Ansatte må ta 100 prosent eierskap

Reitan forteller at kulturen deres handler om målsetting og at de ansatte har 100 prosent eierskap til målet.

– I Rema 1000 har vi 600 selvstendig næringsdrivende kjøpmenn som eier og driver sin egen bedrift. Det gjør at egeninteressen, egen-driven og at selvstendigheten øker. Ligger det rusk og rask rundt, så er det i din interesse å rydde opp. Da skapes kulturen mye av seg selv. Hvis du putter 15-20 prosent med galskap på toppen, gir av deg selv og sørger for at det er lov å dumme seg ut og gjøre feil. Da skaper du den tryggheten i et miljø der du kan være deg selv. Putter du dette på toppen av den dynamiske modellen som ligger i bunn, da skaper du det miljøet, forklarer Reitan.

– Men hvordan bygger man en sånn kultur?

– Det handler om franchise-kontrakten og den mekanismen som ligger i den. Den friksjonen det gir og den korreksen det gir å være to selvstendige parter. Det handler også om den voldsomme dynamikken i at vi har helt felles interesser. Når jeg kommer ut i butikk så finnes det ingenting vi ikke kan enes om og ha et felles mål om.

Se hele webinaret med Ole Robert Reitan her: