<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan drive innovasjon i praksis?

– Vi må trenge igjennom det jeg kaller for «digitaliseringståka» der alle prater om innovasjon, men i liten grad forteller om hvordan det faktisk skal gjøres.

Det forteller Sven Thaulow, leder av den norske virksomheten til Cisco. Internasjonalt er de hele 70.000 ansatte, investerer over 10 milliarder i forskning og utvikling i året.

– Bruker du internett, så bruker du Cisco.

Under online-konferansen Digital Summit 2017, innledet Thaulow sitt foredrag med å gi et historisk innblikk i hvor raskt det går sammenlignet med tidligere.

– Hvis vi ser litt tilbake til de tidlige delene av den industrielle revolusjonen, jobbet man veldig ofte kvartalsvis eller årlig. Deretter ble det moderne. Og for bare ti år siden begynte man å lage månedlige prognoser. Men i dag oppleves det som en gammeldags måte å jobbe på fordi verden er blitt mer uforutsigbar, forteller han.

Disrupsjon i kaotiske omgivelser

Thaulow argumenterer med at vi befinner oss i en situasjon der det skjer daglige endringer for rammebetingelsene i virksomheten.

– Nå skjer dette i næringslivet stadig større grad. Kina går ut og sier at de skal forby petroleumsdrevne biler i løpet av kort tid. Det er et sjokk for en ganske stor olje- og energisektor som man kanskje ikke så helt komme. Den type ting skjer hele tiden, forteller Thaulow før han fortsetter:

- Mange av drivkreftene er drevet av digitalisering. Hvordan håndterer man da en situasjon hvor bedriften blir utsatt for disrupsjon i relativt kaotiske omgivelser?

Innovasjon i egen bedrift

Veldig mange jobber i bedrifter som er optimalisert og skrudd sammen for å levere et sett med produkter og tjenester over lang tid på en kostnadseffektiv måte.

– Det er sånn organisasjoner er skrudd sammen. Så kommer dette kaotiske trykket utenfra. Før man typisk starter med digitaliserings- og innovasjonsprosjekter som skal utfordre markedet på en annen måte. Typisk innovasjon i egen bedrift, forteller Thaulow.

Det er dette som kalles for intraprenørskap. Og det er vanvittig hardt arbeid, påpeker Thaulow.

– Jeg vil påstå at det ikke er  lettere å drive innovasjon i et stort selskap sammenlignet med en start-up. Det er andre rammebetingelser, andre ting å forholde seg til, men det er like vanskelig, sier han.

Men hvilke rammebetingelser skal man ta alvorlig og hvordan skal man skru det til når det gjelder intraprenørskap?

Da har Sven Thaulow i Cisco seks råd:

1. Sett forventingene rett og unngå for kompliserte prosjekter

– Ikke lov for mye og ikke gå i fellen som de fleste store og mellomstore selskaper gjør, nemlig å sette opp kompliserte prosjekter som skal løse flere problemer samtidig. Søk et enkelt problem som er brukerorientert.

2. Behandle intraprenørerene som entraprenører

– Kopier måten en start-up er bygget opp på inne i en stor bedrift. Minimer avhengigheten av andre, maksimer ansvaret og myndigheten til personene i prosjektet. Og hold prosjektet unna radaren så lenge som mulig.

3. Få hastigheten opp

– Rekrutter 80 prosent eksterne mennesker og få bare med de aller dyktigste menneskene. I tillegg bør man heller spørre om tilgivelse enn tillatelse. Bryt regler, gå raskt frem, så lenge det ikke går på tvers av etikk og lovgivning.

4. Bygg kultur

– Ikke lei inn kulturkonsulenter som løper rundt i gangene, men se på hvordan du faktisk driver ledelse. Bygg en visjon som folk tror på, en klar identitet gjennom ritualer og benytt gründerverktøy som for eksempel Google Docs, som gjerne ikke brukes ellers.

5. Omfavn friksjon

– Du må omfavne friksjon for å få kreativitet. Det er i meningsbrytningen mellom folk at du får ny erkjennelse. Da er du nødt til å skape den gode friksjonen. Og hvis ikke folk blir forbanna på deg, så driver du ikke med innovasjon eller disrupsjon. Det er fin balansegang, men et viktig element med intraprenørskap i store bedrifter.

6. Å lede intraprenører er som å lede en krig: kaos!

– Folk som jobber i start-ups og i intraprenørskap er usikker på sin egen eksistens. De vet ikke hva som skjer med dem etter at et prosjekt feiler. Det å få en kultur der den situasjonen er greit, må man jobbe med hele tiden. Så må man normalisere usikkerheten og legg til rette for raske endringer gjennom kommunikasjon.

Driver du med innovasjon? Dette er to advarsler

 Avslutningsvis kommer også Thaulow med to advarsler når man driver innovasjon:

  1. Det du tror du kommer til å gjøre, er definitivt ikke det du ender opp med å gjøre. Det er helt greit og den kulturen må du dyrke.
  2. Kjernebusinessen kan spise intraprenører til frokost. Folk slutter hvis de ikke får de riktige rammebetingelsene og du er nødt til å ta vare på de menneskene som er rekruttert inn for å drive med risikosport inne i en stor virksomhet.

 Vil du vite mer innovasjon? Her kan du få tilgang til hele foredraget til Sven Thaulow i Cisco og alle de andre foredragsholderne fra Digital Summit!