<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vil du lykkes med innovasjon? Her er ni myter du må unngå

Tror du innovasjon handler om muligheter? Eller at det styres av tilfeldigheter? Da tar du feil. Her oppklarer Kenneth Winther ni myter om innovasjon.

Han er grunnlegger av selskapet Moonwalk og er blitt omtalt som en av Norges mest innovative personer. Kenneth Winther har brukt 15 år sammen med de beste innovatørene for å finne ut av hvordan du skal unngå en dårlig innovasjonskultur.

Sagt på en annen måte – hvordan kan du lykkes med innovasjonsarbeidet i din organisasjon?

Gjennom dette arbeidet har innovasjonseksperten funnet ni myter mange ledere lever etter, men som ikke er reelle. Dette er mytene du ikke må tro på:

1. «Innovasjon gjør deg best»

Her er Winther klokkeklar: Du må ikke tenke at innovasjon er noe som gjøre deg best, men se på det som en joker for fremtiden.

2.  «Innovasjon er naturlig»

Mange tenker at innovasjon er helt naturlig, men det er helt feil, ifølge Winther.

– Hvis du går 100 år tilbake i tid, skuffet du kundene dine om du drev med innovasjon. Du måtte bli bedre på det du drev med. Det å gjøre noe nytt ble derfor for risikabelt, det kunne koste deg levebrødet og kundene dine.

3. «Innovasjon over alt - alltid»

– Dette hører jeg ofte, men jeg har en mistanke om at det heller er laget for at andre konkurrenter skal feile, enn at de selv skal lykkes.

Winther forteller at innovasjon er disruptivt, som betyr å gjøre noe som ikke er gjort før.

– Innovasjon er noe som tar tid og har stor feilmargin. Mens du er opptatt av å være innovativ, kan du ende opp med å bli utkonkurrert av noen andre. Derfor er innovasjon et problem for toppledere, og et dilemma om hvordan man skal skape morgendagens bedrift, ved siden av dagens drift.

Ifølge Winther, er svaret å lage et sidespor, der innovasjon utvikles parallelt med dagens virksomhet. Slik kan du jobbe med innovasjon samtidig som du ivaretar dagens drift.

– Innovasjon er ikke noe som er over alt - alltid. Innovasjon handler om å arbeide med det ved siden av.

4. «Innovasjon handler om muligheter»

– «Ingen vedder bedriftens fremtid på grunn av en mulighet», sa en leder til meg. Derfor lykkes de heller ikke, nettopp fordi muligheter er noe du kan avlive.

Winther forteller at innovasjonsarbeidet ofte begynner med kriser og beskriver dette gjennom ordtaket, «nøden lærer naken kvinne å spinne».

– Derfor må innovasjonsarbeid starte med en krise. En krise som er så vanskelig å løse at dagens bedrift ikke klarer å løse den alene. Har du ingen krise, må du være krisen selv. Sette mål og krav som bedriften, ikke uten ekstra innsats, kan få til. Innovasjon handler ikke om muligheter – fordi muligheter kommer til å dø. Det handler om å gjøre det organisasjonen ellers ikke får til, med helt egne spilleregler.

5. «Innovasjon styres av tilfeldigheter»

–  Mange driver innovasjon akkurat sånn som de jakter på kjærligheten, «vi får se hva som skjer når vi kommer dit».  Dette kalles tilfeldigheter, men tilfeldigheter bør du ikke akseptere hvis du vil drive med innovasjonsarbeid i egen virksomhet.

Winther forklarer at du må gjøre det motsatte av tilfeldigheter.

– Du må lage avtaler og legge opp en kalender. Så hører jeg ofte at mange sier at det er så uforutsigbart. Det handler om forpliktelser og de avtalene som utløser den bestilte kreativiteten. I stedet for å se på det som tilfeldigheter, må du sette det inn i kalenderen.

6. «Innovasjon trenger budsjetter»

– Dette er bare tull! Setter du av penger til innovasjon vil det neppe skje noe.  Du må jobbe uten budsjetter og skaffe bevis for hvordan innovasjonen skal tjene penger. Ikke sett av budsjetter til innovasjon før det er bevis for investeringer. På denne måten kan du gjøre innovasjon mer forutsigbart.

7. «Verdiene ligger i idéene»

– De verste eksemplene jeg ser, er forslagskasser og idékonkurranser. Det er «skuffelsesmaskiner».

Forskere har funnet ut at det ofte ikke skjer noe med disse idéene. Han foreslår heller at man stykker opp innovasjonsarbeidet og arbeider med å finne de gode idéene etter 100-dagers regelen, men ikke mer enn 100 dager.

– Etter 100 dager synker motivasjonen og folk tror ikke lenger på det de er en del av. Det betyr at du bare har 100 dager på å komme frem til det du tror er viktig. Det gjelder også innovasjonsarbeidet. Derfor må du stykke opp arbeidet. Sette 100-dagersløp med en viktig milepæl i enden. Trenger du mer enn det, må du dele det opp i 100 dager til. Det er denne prosessen som er svaret, ikke idéene. Idéene er resultatet av denne sprinten. De idéene som ligger igjen til slutt, det er det du skal jobbe med.

– Ikke lag «skuffelsesmaskiner», men lag 100 dagers-sprinter med viktige milepæler i enden.

8. «Dette er et gladiatorsirkus»

Store bedrifter og gründere tror at alle ting er like viktig, og at alt skal puttes i samme ring for så å finne ut av hva som er best og overleve av det, sier Winther og sammenlikner det med romerne.

– Men romerne var ikke så dumme at de puttet sine egne i denne ringen, de puttet fangene sine i gladiatorringen. For så å velge våpen med en gang og bli eksperter mot alle kreftene som var rundt dem. Da var målet å applaudere en vinner. Sånn bør ikke bedrifter jobbe. Du må heller ikke jobbe sånn med innovasjonsprosjekter. Så hva gjorde romerne da?

– Romerne fant styrkene til hver og en, så væpnet de dem etter talentene de hadde. Sammen fant de styrke, mot og løsninger på alle problemene som sto i veien.

Så hva skal man gjøre da?

– Ikke applauder gladiatorer, men bygg organisasjonen og få et sterkt team hvor alle får ut det beste i seg selv og hvor alt blir skapt i fellesskapet. Da er sjansene større for at du vinner i innovasjonsarbeidet.

9. «Vi må tenke som jegere»

– En jeger forlater hjemmet og kommer tilbake med dagens fangst. Så gjentar han det samme dagen etter, med usikkert resultat. Det jegeren ikke vet, er hvor lenge han kan gi mat til familien. Nesten alt innovasjonsarbeidet gjøres på denne måten –  jakten på disse idéene som skal ta deg videre. Men innovasjonsarbeid og innovasjonskulturen kan ikke bygges på jegerens prinsipper. Vi må inn i gartneres verden. For gartneren ser hvert frø som skissen til et tre, og hvert tre som det første til en skog, som etter hvert vil formerer seg, av seg selv. Så legger hun til det som hun vet hjelper veksten. Hvis hun lykkes med det, kan familien høste frukter til evig tid.

Hvordan gjøre innovasjonsarbeidet enkelt?

Dette var mytene, men er du nysgjerrig på hvordan du kan gjøre innovasjonsarbeidet enkelt? Hør og se Kenneth Winter sitt foredrag om ni innovasjonsregler du må jobbe etter her.