<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fem steg for å bli en datadrevet virksomhet

Rett bruk av data, store eller små, kan skape konkurransefortrinn for selskapet ditt. Dette er Lars Meinich Bjørnstad Andersen i PWC sine fem steg for å bli et datadrevet selskap.

Du kan skape store konkurransefortrinn med rett bruk av data. Men det er likevel et gap mellom hva mange selskaper ønsker å oppnå innen datadreven beslutningsstøtte, og hva de faktisk gjør for å bli bedre på dette.

Her er Lars Meinich Bjørnstad Andersen i PWC sine fem steg for å bli en datadrevet virksomhet:

 

1. Prioritering og langsiktig strategi

Kan data gi oss ny innsikt, og hva slags data er det egentlig vi har behov for?

– Det må defineres hva man egentlig ønsker å bruke dataene til, og hvilken innsikt man ønsker å få ved å benytte seg av big data og avansert analyse, forteller stordata-eksperten.

Ifølge Andersen bør virksomheten etablere et målbilde for beslutningsstøtte og dataanalyse.

– Et målbilde gir et godt utgangspunkt for å definere på hvilken måte big data kan svare på sentrale problemstillinger i en eller flere av forretningsområdene i virksomheten. Slik at man kan øke konkurransekraften. Er målbildet på plass vil det også bli lettere å prioritere hva man skal begynne med og velge hvordan man skal komme i gang med big data.

Andersen trekker frem Schibsted som et godt eksempel på en virksomhet som har lykkes med en langsiktig strategi knyttet bruk av teknologi.

– Schibsted etablerte en digital visjon så langt tilbake som i 1995. Noen år senere, i årsskiftet 2000 innså man at avisen ikke lenger fungerte som en nummer 1-plattform i konsernet. Da etablerte man Finn.no, som utfordret på hvilke tjenester og kompetanse man hadde, og etter hvert var med på å skape den innovasjonskulturen man kjenner igjen i Schibsted i dag.

 

2. Skap en kultur for å ta datadrevne beslutninger

Selv ikke verdens beste analyseplattform og dataanalytikere vil gi noen merverdi hvis man ikke har en kultur for å ta datadrevne beslutninger, ifølge Andersen.  

– Vi samler inn data for å kunne beskrive verden rundt oss mer nøyaktig, og for å være enda mer presise i vår prediksjon av fremtiden. Dersom vi ikke har en lederforankret strategi om at vi skal bruke de nye dataene og analysene til å ta bedre beslutninger, så vil det heller ikke skje. Kast PowerPoint ut av møtene og bruk de nye visualiseringsverktøyene isteden. Ikke fordi PowerPoint er et dårlig visualiseringsverktøy, men fordi dette sender et signal om at man tør å ta beslutninger basert på tilgjengelig informasjon.

 

3. Velg riktig tilnærming

– De fleste selskaper har både enkle og mer avanserte analyseplattformer på plass i dag.

Spørsmålet er hvordan man kan bygge videre på disse for å realisere nye ambisjoner.

– Vurder hva du gjør som fungerer i dag knyttet til datadreven beslutningsstøtte. Og se på hva som skal til for å nå selskapets langsiktige ambisjoner. Har vi den rette kompetansen, og ikke minst teknologien, som skal til for å ta det neste steget? Det neste spørsmålet er om man egentlig utnytter den teknologiplattformen man allerede har på plass i sentrale beslutningsprosesser?

 

4. Ikke vær redd for å feile

– Å lære av våre feil er noe vi bør gjøre i de fleste områder i livet. Det samme bør gjelde for utvikling av fremtidens analyseplattformer.

Mest sannsynlig vil ikke det første prosjektet bli en umiddelbar suksess. Kanskje var dataene mer komplekse enn vi trodde, kanskje var maskinlæringsalgoritmen vi valgte feil til dette formålet.

– De selskapene som har lykkes best med å skape en analysedrevet virksomhet er de som har turt å sette i gang pilotprosjekter for å lære hvordan teknologien kan og skal benyttes mest mulig effektivt for å nå virksomhetens ambisjoner.

– Tenk bare på Ruter, og hva de gjorde etter at billettsystemet Flexus feilet. Man kastet ikke ut all teknologi Flexus bygget på. Men man redefinerte hva denne teknologien kunne brukes til og bygde det forbrukere i dag kjenner som Ruter-appen på toppen. Et skoleeksempel på hvordan man kan lære av sine feil, for deretter å ha fokus på at en sentral tjeneste skal bli en god og digital kundeopplevelse.

 

5. Kontinuerlig utvikling

– Når vi først er i gang handler det om å drive kontinuerlig utvikling. Og evnen til å følge med på teknologiutviklingen og hvordan den kan gi selskapet nye muligheter.

Dette er noe av bakgrunnen for en agil tilnærming til IT-utvikling, som spinner ut fra behovet for raskt å kunne tilpasse seg de rammebetingelsene et selskap til enhver tid lever under, og levere gode produkter raskere enn før.

– Teknologiutviklingen skjer lynraskt, og det som var best i går er ikke nødvendigvis det som er best i morgen. Det handler om kontinuerlig utvikling av noe som allerede er bra og å modne organisasjonen underveis.

For å bli en datadrevet virksomhet handler mye om å gjøre de riktige tingene til riktig tid. Og vise en vilje til å lære av andre for å bli bedre.