<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Konsernsjef i Statkraft: Vil bli ledende på fornybart drivstoff

 

Verden kommer til å ha behov for mye mer energi enn det vi forbruker i dag, men hvordan vil fremtidens energi bli produsert?

Det hele begynte med Paulenfossen i Otra-vassdraget i Vest-Agder på slutten av 1800-tallet. 120 år senere har Statkraft gått fra å være en norsk vannkraftpioner, til å bli Europas største innen fornybar energi. Nå vil Statkraft bli ledende på fornybart drivstoff. 

— 2/3 av klimautslippene kommer fra fossilt brensel som kull, olje og gass. Verden kommer fremdeles til å ha behov for mye energi. Men vi må produsere den på en annen måte og vi må forbruke den mer effektivt, forteller konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

I episode #34 gjester Christian Rynning-Tønnesen podkastserien ‘De som bygger det nye Norge’. Han forteller om hvordan Statkraft skal bli ledende på fornybart drivstoff, digitalisering av energisektoren og staten som eier. 

— Klimautfordringene er ekstremt alvorlige

Nå ønsker Statkraft å ta en aktiv rolle i 'det grønne skiftet'. Selv har konsernsjefen et klimaengasjement som er større enn det som er allmenn kjent. 

— Jeg mener vi må legge dramatisk om på energiforbruket i verden. Mer mot fornybar og mindre utslipp. Jeg tror klimautfordringene er ekstremt alvorlige, forteller han og fortsetter:

— Det finnes ikke et grønt skifte uten en grønn bunnlinje.

Vannkraft er den største kilden til fornybar energi i verden og forsyner nordmenn med nesten hundre prosent av energiforbruket. Likevel vokser vindkraft og solkraft mest. I de aller fleste markeder er ny vindkraft og solkraft den billigste formen for ny energi. Produksjonen av vindkraft er anslått til å femdobles frem mot 2035. Solkraft vil også få en viktigere rolle i energimarkedet.

—  Vi satser selv på landbasert vind, vannkraft og sol. Teknologien er effektiv slik at investeringskostnadene har gått ned og råstoffet er selvsagt gratis. Kapitalen er billig og teknologien er effektiv. Så nå konkurrerer fornybar energi ut fossil energi. Hovedproblemet er å erstatte eksisterende energiproduksjon med fornybar, forteller konsernsjefen.

Med denne teknologien skal de bli ledende på fornybart drivstoff

Statkraft ser på hvordan de kan bruke ny teknologi til å produsere energi og drivstoff på en mer fornybar måte. Derfor har de startet et nytt prosjekt der de ser på hvordan de kan produsere flytende drivstoff fra biobasert råmaterialer.

— Vi vil starte med treflis. Da blir treflisen kappet opp i små biter, blandet med vann og kjørt inn med høyt trykk og temperatur. Da kommer det olje ut i andre enden som blir raffinert til drivstoff.  Drivstoffet vil være diesel og vil bli like godt som drivstoffet slik vi kjenner i dag. Men det vil da blir produsert av fornybare råvarer. Denne prosessen vil også kunne prosessere søppel, alt organisk avfall og antageligvis  kloakk.

Fordelene av en slik produksjon er mange. Konsernsjefen forteller at CO2 blir absorbert av planter og trær på land og av alger i havet. Den naturlig måten å fange CO2 på er via fotosyntesen og karbonsyklusen. En produksjon der man bruker råvarer som fanger C02, for deretter å resirkulere den, gi et fornybart kretsløp.

— Den prosessen vi har er en av de mest energieffektive. Vi får en stor andel ut av den energien vi fanger. Forskjellen på et fossilbasert system og fornybart, er at det fornybare resirkulerer seg selv hele tiden.

Med denne teknologien vil de kunne dekke 15-20 prosent av dieselforbruket i Norge. Hvis alt går som det skal vil Statkraft ha fullskala produksjon i Norge og Sverige, og etter hvert flere andre land. Da vil Statkraft bli et ledende selskap på fornybar strøm og fornybart drivstoff.

Denne episoden er spennende fordi:

  • Statkraft er Europas største innen fornybar energi.
  • Vann-, vind- og solkraft er fornybare energikilder som vil bli enda viktigere i fremtiden.
  • Norge har 50 prosent av Europas magasinkapasitet.
  • Christian Rynning-Tønnesen har tidligere jobbet som konsernsjef i Norske Skog og erfaring fra både McKinsey og Esso.

I denne episoden vil du lære: 

  • Digitalisering i energiesektoren.
  • Statkrafts innovative løsninger med ny energi.
  • Staten som eier.

Vil du høre flere spennende podkastepisoder? Klikk deg inn her.