<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vil skape Norges største næringslivskonferanse

 

Med 3000 deltakere fra hele Nord-Europa og noen av de beste internasjonale foredragsholderne, skal Oslo Business Forum skape vårens viktigste konferanse.

— Vi ønsker å sette Oslo på kartet også utenfor landegrensene. Derfor tar vi konferansen til et helt nytt nivå og skaper et arrangement Norge aldri har sett maken til, forteller gründer bak Oslo Business Forum, Christoffer Omberg.

Sammen med Marius Wang har han på kort tid etablert Oslo Business Forum som en viktig kunnskapsformidler for det norske næringslivet. Og flere av de største næringslivstoppene kommer på arrangementene.

Vårens tema: Leadership in Changing Times

Wang og Omberg påpeker at mange ledere sitter fast i tradisjonell tenkning. Og at verdens største selskaper ikke lenger er kapitalkrevende industri, men teknologiselskaper som blir rikere og rikere på intellektuell kapital.

— Næringslivet i Norge og internasjonalt må hele tiden oppdatere seg på hva ny teknologi muliggjør. Tidene forandrer seg raskt og kunnskap om de nye mulighetene er verdifulle, forklarer Wang.

Nettopp derfor er temaet for deres neste konferanse satt til ‘Leadership in Changing Times’. Omberg forklarer tittelen slik:

– På grunn av rask informasjonsflyt skjer det raske endringer i dagens samfunn. Man må hele tiden følge med på de nye spillereglene og oppdatere seg på forutsetningene i markedet. Fremtiden har ingen status quo. Derfor har vi hentet inn flere av verdens dyktigste foredragsholdere. Disse skal dele sine perspektiver på endringsledelse og på hvordan man kan skape morgendagens vinnere.

Ifølge Wang skal konferansen inspirere og gi konkrete eksempler på hvordan ledere kan stå bedre rustet for endringene som kommer.

– De som er mest robuste for endringene, er de som omfavner dem og bruker det som et konkurransefortrinn. Det som er felles for dem er at de implementerer teknologien raskt, jager alltid etter best practice og forkaster det som ikke fungerer. Her tror vi norsk næringsliv fortsatt har mye å gå på, sier Wang.

Skaper vårens viktigste arrangement

Wang og Omberg ønsker å utfordre det etablerte og tror at riktig kunnskap gir bedre beslutninger. Når de har jobbet med programmet for våren 2018 har dette vært sentralt for arbeidet.

— Oslo Business Forum er mer enn bare en konferanse. Vi gleder oss til å fylle The Qube på Gardermoen og skape vårens viktigste møteplass. Hvis du er en person som er opptatt av innovasjon og vil være et steg i forkant av konkurrentene dine, da vet du hvor du burde være 10. april 2018, avslutter de.

Programmet til konferansen blir lansert 2. november klokken 13:00.