<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=812955475519473&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PERSONVERN

 

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er daglig leder i Oslo Business Forum (Walkover AS som juridisk enhet) som er behandlingsansvarlig av våre eksisterende og potensielle kunders personopplysninger. Det er kommunikasjonsansvarlig, økonomiansvarlig samt daglig leder som er databehandler.

 

Hva er formålet?

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å kunne gjennomføre vår primærtjeneste som er konferanser og sekundærtjeneste som gjennomføring av webinarer samt produksjon og distribusjon av markedsinnhold. Personopplysningene blir også benyttet i markedsføringen av disse primær- og sekundærtjenestene.

 

Hvilke personopplysninger behandles?

Hvilke personopplysninger som blir samlet inn avhenger av hvilke formål det skal brukes til og vi samler ikke mer enn nødvendig. Ved påmelding til konferanse bruker vi fult navn, telefonnummer, e-post, stillingstittel og personens eller bedriftens betalingsinformasjon. I tillegg behandler vi opplysninger om vedkommenes bedrift, men dette defineres ikke som personopplysninger. Ved påmelding til markedstiltak som, men ikke begrenset til: nyhetsbrev, webinar og kurs, vil det samles inn navn, e-post og telefonnummer.

 

Hvor hentes opplysningene fra?

For å delta på våre konferanser, få tilsendt informasjon, innhold eller annet markedsmateriell fra Oslo Business Forum trenger vi enkle personopplysninger fra deg. Oslo Business Forum sender kun ut informasjon til personer som aktivt har gitt oss sine personopplysninger. Dette kan ha skjedd ved, men ikke begrenset til, påmelding til webinarer, nyhetsbrev, deltakelse under konferanse og/eller digital kursdeltakelse.

 

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er ikke mulig å gjennomføre Oslo Business Forum sine primær- eller sekundærtjenester uten et minimum av personopplysninger fra kunde og/eller bruker. Ved deltakelse på konferanse trengs personopplysninger tilknyttet fakturainformasjon og oppfølging av denne. Det er ikke-sensitive personopplysninger som fullt navn, telefonnummer, e-post, stillingstittel og bedriftsnavn og bedriftsopplysninger. Store deler av vårt markedsmateriell, kurs og webinarer blir distribuert via e-post. Dette er derfor opplysninger Oslo Business samler inn for å kunne levere det innholdet kunden eller brukeren har bedt om ved å fylle ut kontaktskjema. Vi bruker oppgitt telefonnummer og navn til oppfølging og markedsføring. Det er derfor ikke frivillig om du ønsker å gi Oslo Business Forum dine personopplysninger.

 

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Våre kunde- og brukerlister blir med ujevn frekvens lastet opp til det sosiale mediet Facebook. Dette for å kunne distribuere relevant innhold og annonser mot disse personene i det nevnte nettverket. Utover dette blir verken hele eller deler av våre kunde- og brukerlister delt med tredjeparter. Hvis primær- eller sekundærtjenester eller markedstiltak som, men ikke begrenset til webinarer eller kurs blir gjennomført med en samarbeidspartner kan personopplysninger bli delt med dem. Dette avklares med kunde og/eller bruker ved påmelding til gitt arrangement, webinar eller kurs. Dette blir altså godkjent fra gang til gang.

 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

For å ikke motta flere e-poster fra Oslo Business Forum kan du melde deg ut av vår e-postliste i hver eneste e-post vi sender ut. Ønsker du å ikke få dine personopplysninger delt med tredjeparter som Facebook må du ta direkte kontakt med oss (kontaktinformasjon under). Hvis du som deltaker av et kommende arrangement i regi av Oslo Business Forum like vel ønsker å få dine personopplysninger fjernet kan ikke dette gjøres før faktura er betalt. Vi vil også måtte oppbevare enkelte personopplysninger for å oppfylle bokføringsloven.

 

Hvilke rettigheter har den enkelte og hvilke lands lovverk gjelder?

Som registrert i Oslo Business Forum sin bruker- og kundeliste har du rett til å få innsyn i alle personopplysninger vi har om deg. Du har også rett til å få alle dine personopplysninger slettet, gitt at det ikke strider mot bokføringsloven.

 

Hvordan sikres opplysningene?

Dine personopplysninger blir lagret med passordbeskyttelse på Google Drive, Drip og MailChimp. Når listene med personopplysninger flyttes fra et av de nevnte systemene eller til tredjeparter som Facebook vil CSV-filen midlertidig lagres på en passordbeskyttet datamaskin. Når flyttingen er gjennomført vil filen slettes innen rimelig tid.